Các bước triển khai Dropshipping với Fori Center

  • Bước 1: Bạn lựa chọn các phòng group Zalo (Bạn chỉ cần vào 1 nhóm thôi là được, group nào chưa đầy thì bạn có thể tham gia).
  • Bước 2: Sau khi vào nhóm Zalo bạn đọc bài viết được ghim trên đầu nhóm.
  • Bước 3: Trong bài được ghim bạn lựa chọn ngách phù hợp với bạn.
  • Bước 4: Lưu ảnh + bảng giá về máy tính, điện thoại của bạn.
  • Bước 5: Quảng bá sản phẩm tìm kiếm khách hàng.
  • Bước 6: Báo đơn qua Fanpage chốt đơn và nhận lãi.

Đọc ngay:  Quy trình triển khai Dropshipping với Fori Center 

Lựa chọn phòng chat (Lưu ý Chỉ cần chọn 1)

Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG I

Số lượng thành viên: 1000

Tình trạng: Đầy

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG II

Số lượng thành viên: 1000

Tình trạng: Đầy

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG III

Số lượng thành viên: 1000

Tình trạng: Đầy

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG IV

Số lượng thành viên: 500

Tình trạng: Trống

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG V

Số lượng thành viên: 600

Tình trạng: Trống

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG VI

Số lượng thành viên: 800

Tình trạng: Trống

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG VII

Số lượng thành viên: 1000

Tình trạng: Đầy

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG VIII

Số lượng thành viên: 550

Tình trạng: Trống

THAM GIA NHÓM
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG IX

Số lượng thành viên: 800

Tình trạng: Trống

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG X

Số lượng thành viên: 200

Tình trạng: Trống

THAM GIA NGAY
Nhóm Chat Zalo Fori Center

PHÒNG XI

Số lượng thành viên: 200

Tình trạng: Trống

THAM GIA NHÓM

PHÒNG XII

Đang cập nhật…

THAM GIA NGAY

Tham gia ngay:

Chúc các bạn thành công!