1.Ý tưởng kinh doanh là gì?

Ý tưởng kinh doanh là gì?
Ý tưởng kinh doanh là gì?

Ý tưởng kinh doanh là một khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ loại ý tưởng có tính sáng tạo đem đến lợi nhuận trong kinh doanh.

2.Đặc điểm của ý tưởng kinh doanh

Ý tưởng kinh doanh đạt giá trị cao nhất khi nó mang tới lợi nhuận về tài chính. Vì vậy chúng thường mang một số đặc điểm:

 • Tính vượt trội: giúp tạo ra lợi thế cho một tổ chức hay cá nhân. Cho nên ý tưởng phải nhấn mạnh ưu thế cụ thể nào đó về sản phẩm, dịch vụ hơn hẳn mọi thứ hiện có. Tập trung chủ yếu là các sản phẩm công nghệ cao: hàng điện tử, máy móc,…
 • Tính độc đáo: đây là khía cạnh nổi bật nhất, thể hiện sự sáng tạo có thể sử dụng. Nếu không thể đạt tính vượt trội do khả năng đầu tư công nghệ hạn chế, hãy nhấn mạnh sự khác biệt.
 • Tính mới mẻ: đây là khía cạnh thể hiện giá trị của một chúng. Chúng cần phải là ý tưởng đầu tiên, chưa có trên thị trường. Việc sử dụng một sản phẩm cũ hay dịch vụ cũ sẵn có sẽ không thể hiện tính sáng tạo nên không thể gọi là “business ideas” một cách đúng nghĩa được.
 • Tính thực dụng: đây là khía cạnh chứng tỏ lợi nhuận thật sự của chúng. Thông thường “a business idea” được tạo ra phải xoay quanh nhu cầu của con người, không thể xa rời điều đó. Chúng tìm kiếm trong thực tế các nhu cầu và đáp ứng chúng. Các doanh nghiệp vì vậy thường chú trọng các hoạt động lấy ý kiến khách hàng để cải tiến sản phẩm. Một số doanh nghiệp thậm chí đi xa hơn, họ tạo ra các nhu cầu.

Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của một ý tưởng kinh doanh.

Đặc điểm của ý tưởng kinh doanh?
Đặc điểm của ý tưởng kinh doanh?

3.Phân loại ý tưởng kinh doanh:

Ý tưởng kinh doanh gồm ba loại chủ yếu:

 • Sản phẩm mới:

  Một ý tưởng kinh doanh liên quan sản phẩm mới sẽ tạo lợi thế mạnh mẽ cho một doanh nghiệp, vì sản phẩm mới thường không có đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, ý tưởng kinh doanh loại này thường đạt lợi nhuận cao nhất. Và, lợi nhuận cao nhất đó thường liên quan các sản phẩm công nghệ cao. Do đó, ý tưởng sản phẩm mới cần phải hiện thực hóa thông qua các đầu tư phát minh của các doanh nghiệp, như chi tiền cho các viện công nghệ chẳng hạn. Điều này thường rất tốn kém, nhưng một sản phẩm mới sẽ hưởng khoảng trống thị trường, không đối thủ, không tồn tại cạnh tranh. Chúng chỉ vướn vào một vấn đề, liệu chúng sẽ được thị trường chấp nhận thế nào.

Đọc ngay: 30 tiêu chí lựa chọn sản phẩm sinh lãi ngay lập tức 2020

 • Dịch vụ mới:

  Đây cũng là loại ý tưởng kinh doanh, nhưng không phải loại hàng hóa. Vì vậy, nó dễ bị sao chép làm theo hơn là sản phẩm kinh doanh nên cần được bảo hộ bởi các luật bản quyền thương mại.

 • Cách thức mới:

  Đây là loại ý tưởng kinh doanh đặc biệt, không trực tiếp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng cách thức kinh doanh mới có thể thay đổi tình trạng kinh doanh kém, bất kể loại hình kinh doanh chỉ là các sản phẩm hay dịch vụ thông thường đã sẵn có trên thị trường. Ý tưởng kinh doanh hiện có, tức là các sản phẩm cũ và dịch vụ cũ vẫn có thể sử dụng, tiếp tục thu về lợi nhuận nếu thay đổi cách thức.

4.Vai trò của ý tưởng kinh doanh:

Vai trò của ý tưởng kinh doanh?
Vai trò của ý tưởng kinh doanh?

Ý tưởng kinh doanh là gốc rễ định hình cho một doanh nhân khởi nghiệp, là sự chọn lựa loại kinh doanh của doanh nhân đó trong quá trình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp. Ý tưởng kinh doanh mới giúp định hướng cho hoạt động kinh doanh với những yếu tố khác biệt, hiệu quả so với hoạt động của các doanh nghiệp thông thường.

Tính mới của một ý tưởng kinh doanh tạo nên lợi thế kinh doanh và hiệu quả kinh doanh.

Đáp ứng biến động thị trường đang tác động lên doanh nghiệp.

Ý tưởng kinh doanh cũng là một phần của các chiến lược cạnh tranh, nhằm đánh bại doanh nghiệp đối thủ, chiếm lấy thị phần, cũng như tiếp tục đối đầu.

Đọc thêm:Tổng hợp những kỹ năng cần có trong kinh doanh

 

 

Bình luận